Ytterby ö & kanoter

Här kan du se när Ytterby ö, kanoter och båtar är bokade. Alla samarbetspartners (Vackstanäsgymnasiet, Naturliv, Scouterna) skall själva lägga in sina respektive bokningar och markera hur många kanoter och båtar som används.

Obs! Detta gäller endast på lov och helger.