Tomas Schumann

Idrott

Jag är sedan ht-97 en av tre heltidsanställda idrottslärare på Vackstanäsgymnasiet. Redan tidigt var jag mycket aktiv inom olika idrotter, ett intresse som knappast har avtagit. Trots det valde jag en annan inriktning efter gymnasiestudier.

Under tre års tid utbildade jag mej till fotograf. När jag etablerat mej så pass i vuxenvärlden så att jag hade ett fast jobb som fotograf och inte minst ett förstahandskontrakt på Södermalm var jag redo att satsa på mitt andra stora intresse, nämligen idrott och friluftsliv.

Första etappen var en tvåårig fritidsledarutbildning med friskvårds- och friluftsinriktning i Åredalen. Studierna som varvades med arbete som färdledare och simlärare på loven gav mersmak. Jag sökte och kom in på den fyraåriga idrottslärarlinjen. Förutom olika idrottsämnen läste jag pedagogik, biologi samt kostkunskap.

Då jag under dessa studieår insett att det fungerade alldeles förträffligt att kombinera ett mycket aktivt idrottande med högskolestudier fortsatte jag att plugga ytterligare några år. Jag har bl a fullgjort följande utbildningar:

I samband med ovan nämnda studier hann jag även med en rad kortare RF-kurser som t ex testledarutbildning, alpin seg-1 (snödel), motionsledarutbildning, forskningsmetodik samt kurs i idrottsskador. Under min tid på Vackstanäsgymnasiet har jag även sett till att bli licensierad utbildare i hjärt- och lungräddning.

Efter en period som idrottslärare inom såväl grundskolan som på gymnasiet började jag arbeta som idrottskonsulent åt ett stort idrottsförbund. Det var väl först när jag kom till Vackstanäsgymnasiet som jag kände att jag hittat rätt och därför bestämde mej för att satsa på idrottsläraryrket.

På min fritid är jag serviceman är mina båda döttrar. Vi tycker om att röra oss på olika sätt samt att resa både kort och långt. Jag/vi tillbringar en hel del tid på Vackstanäs i och med att jag fått förmånen att hyra Sjöstugan av skolan.

Detta visste du inte om mej: Jag vann veteran-SM i duathlon (löpning-cykel-löpning) eftersom alla andra deltagare i min åldersklass bröt tävlingen…

Tel. 08-522 980 22
E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se