Design, mode och inredning

Textil design

ANSÖKNINGSKOD: ESBIL-VAC 
ESTETISKA PROGRAMMET – INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING
 

Högskoleförberedande textilgymnasium

Textil design är vår profil inom det estetiska programmet. Om du vill studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet, så bör du välja detta högskoleförberedande estetiska program framför ett yrkesprogram. Då har du mycket större möjlighet att få kurser som ger dig god konkurrenskraft vid ansökan till högskolan. Programmen ger dig en god estetisk grund med betoning på textil, design, bild och formgivning. Du blir skicklig både praktiskt och teoretiskt – en bra start för framtida studier, oavsett om du ska söka till utbildningar som kräver arbetsprover eller betyg.

 Mode och inredning

Vi har sedan länge varit specialiserade på kläder och mode. Textila material kan dock användas till så mycket annat. Numera arbetar vi också med inredning inom flera kurser. Vi arbetar metodiskt från idé till färdig produkt, med hjälp av t.ex behovsanalys, mönsterkonstruktion, sömnadsprover och modellbygge. I många kurser kan du dessutom välja fördjupningsuppgifter mot antingen inredning eller mode. Under utbildningens gång får du möjlighet att delta i modevisningar och utställningar samt åka på studieresor. Vi besöker även museer och aktuella mässor. Oavsett om du väljer att inrikta dig på mode eller på inredning, så är det viktigt att du är intresserad av att arbeta praktiskt med textila material.
 
Ladda hem broschyr