Skolstart HT 2023

Föräldramöte den 12 september 18.00

Om du inte kan delta på plats kan du följa mötet via länk.
Tryck på länken för att ansluta till mötet. Tänk på att ha din mikrofon tystad när du inte talar.

Välkommen!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA1MDRlNDItNzU0ZC00MDIwLWFmYmMtZDdiNjY0OGFjNTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a3983ae-75de-4692-bd1b-785861d9d8f5%22%2c%22Oid%22%3a%2266da1f21-0689-4e96-927a-0dda9c9a4938%22%7d

För nya elever

Vi håller nu på att kalla alla nya elever till skolan. Kallelser kommer att skickas per post från oss under tisdagen den 4 juli. Du kan också se din antagning på Stockholms gymnasieantagning.

Om du har blivit antagen till flera skolor (i olika gymnasieantagningsområden) ber vi att du omgående går in och tackar nej till den plats du inte kommer att gå på. Det gör du via den plattform du sökte respektive skola i.

För dig som är reserv på någon av våra utbildningar är det viktigt att du står kvar på din reservplats för att eventuellt bli antagen till något av våra program. Vi kommer att kontakta dig så snart en plats blir ledig.

Varmt välkomna!
Antagningsteamet
Vackstanäsgymnasiet