Personal

Patrik Waldenström

VD för stiftelsen

Om mig

Jag arbetar halvtid som VD på Vackstanäs. Det innebär att jag är chef över fastighetsgruppen och har ett övergripande ansvar för byggnader, skog och annan mark. Jag delar ekonomiansvaret med rektor och fungerar som projektledare för en del nyskapande verksamhet, såsom Vacksta Odling och vår djurhållning, som båda förser skolan med extremt närproducerad mat. Jag ansvarar för också för skolans miljöarbete.

Jag har ett delat ledarskap i dess bästa bemärkelse med rektor för skolan– en tydlig rollfördelning och goda samtal till stöd för varandra.

Jag var själv rektor på skolan 2003 -2011.

Jag har under 8 år varit politiskt aktiv i Södertälje kommun: ordförande i miljönämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen bland annat.

För en mer fullständig CV, läs här.

Min fritid lägger jag gärna i naturen. Röja sly och elda brasor är avslappnande och jag jagar en del. Jag sköter ett mindre skogsbruk med inriktning mot naturvård. Några gånger om året åker jag med familjen på stämmor och festivaler för att dansa. Jag spelar innebandy med ett kompisgäng. Jag har totalrenoverat ett hus och bygger för närvarande ett ganska stort timmerhus som jag flyttat från Dalarna.

Tel. 070-6949131
E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se