Personal

Maria Sundblom

Religion / Historia

Min ämneslärarutbildning läste jag vid Stockholms Universitet där jag tog examen 2009. Jag har även läst psykologi vid Södertörns Högskola.

Jag undervisar på Vackstanäsgymnasiet i religion och historia sedan 2016. Dessförinnan har jag arbetat flera år inom grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Idag ser jag det som en stor erfarenhet, att på olika sätt få vara med på den långa resa som eleverna gör från förskoleklass till gymnasiet.

Läraryrket är varierande och oerhört givande. Som lärare får jag kombinera mitt intresse för religion och historia med undervisning tillsammans med eleverna. Något av det bästa är – tro det eller ej – när de frågar saker som jag inte direkt kan svara på.  Genom att hela tiden fortsätta utveckla våra egna kunskaper, är vi lärare ”med” i elevernas kunskapsutveckling.

Privat lever jag tillsammans med min man och våra tre barn i Tullinge. Fritiden spenderas i skogen, framför en historisk dokumentär (lite typiskt, jag vet) eller med familj och vänner.