Personal

Kajsa Dahlqvist

Kost/Samhällskunskap

Jag  undervisar i apl-förlagda kurser på RL-programmet, samhällskunskap  och entreprenörskap på Vackstanäsgymnasiet.

Jag tog min ämneslärarexamen, 180 poäng, vårterminen 1983 vid Umeå Universitet med behörighet för undervisning på grundskola och gymnasium.

Min lärarbana började i värmländska Karlskoga. Där undervisade jag på den tvååriga konsumtionslinjen i ämnena Matlagning, Näringslära, Livsmedelskunskap, Livsmedelshygien, Bostads- och miljökunskap och Konsumentkunskap.

Därefter arbetade jag åtta år i grundskolan (Mariekällskolan och Rosenborgskolan) i Södertälje med undervisning i Hem- och konsumentkunskap, SO-ämnena, Barnkunskap, Maskinskrivning och Datakunskap (ordbehandling på de speciella skoldatorerna, Compisdatorer, som man numer kan läsa om på hemsidor som heter något med ”pc-museum” eller ”old-computers”…).
Sedan 1992 har jag varit anställd på Vackstanäsgymnasiet och har, med avbrott för ett års tjänstledighet då jag undervisade i Hem-och Konsumentkunskap i åk 3, 5, 7 och 9 på Årstaskolan i Stockholm, arbetat här sedan dess.

Under åren här har jag, förutom undervisning på den nuvarande gymnasieutbildningen, undervisat på skolans tidigare utbildningar; konsumentekonomiska termins- och ettårskurser och eftergymnasiala påbyggnadskurser. Jag har också deltagit i skolans båda Rysslandsprojekt med undervisning för vuxna ryska kvinnor i kost och hushållsekonomi och som delansvarig för ett utbytesprojekt (Svenska Institutets Visbyprogram) mellan gymnasieungdomar i Sverige och i Ryssland.

Exempel på mina intressen är — ”you can´t belive it” — Cajsa Wargs värld: mat, matlagning och kokböcker. Jag ser också mycket film — jag tycker att det är ett spännande uttrycksmedel för att spegla samhället och sociala, mellanmänskliga frågor.

E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se