Personal

Jessica Fondelius

Jag heter Jessica och bor med min sambo och två barn i Enhörna.

Mina fritidsintressen är familjen, tv-spel, att odla både ätbart och blommor samt att sticka.  Jag är sedan 2022 anställd, men har gästspelat till och från här på Vackstanäs sedan länge.  Nu har jag, bland annat, uppdraget att sköta elevernas cafeteria. Vi syns där!