Personal

Anders Jonsson

Jag heter Anders Jonsson och jobbar, sedan 2014, med att utbilda våra elever i säker och ergonomisk hantering och körning av fordon och maskiner som förekommer inom trädgårds- och fastighetsskötsel. Jag är också ansvarig, som examinator under Säker Skogs paraply, för våran uppdragsutbildning för motorsågs-och röjsågskörkortet.

Jag är utbildad skogsmästare med vidareutbildning inom planering, skötsel och arbetsledning. Jag är också utbildad fastighetsmäklare. Jag har ett eget företag där jag jobbar med utbildning, svår trädfällning och naturvårdsprojekt. Jag är gift med Kamonvan och försöker och har försökt uppfostra fyra grabbar mellan 11 och 27 år gamla. Jag anser mig vara en humanist som, när någon fritid dyker upp, tycker om att jaga och fiska men framförallt umgås med familjen.