Portfolio / Personal

Sofia Isaksson

Operativ chef för Stiftelsen Otto & Signe Broms hemskola å Wackstanäs

Läs mer här

Rosie Mörrby

Ekonomiansvarig

Läs mer här

Monica Björn

Lärare / Lärarresurs GYS samt elevvärd

Läs mer här

Eva-Lena Hillborg

Idrott / Naturguide

Läs mer här

Per Hellqvist

Jour internatet

Läs mer här

Mimmi Oinonen

Lärare kost - APL samordnare

Läs mer här

Filip Karlsson

Lärarassistent

Läs mer här

Sofia Vakkila-Enetjärn

Matematik/Naturkunskap

Läs mer här

Carina Johansson

Svenska/Engelska

Läs mer här

Torben Sporre

Idrott/Psykologi

Läs mer här

Ingrid Peurell

Svenska/Engelska

Läs mer här

Marika Fållby Sjöö

Kost/APL-samordnare

Läs mer här

Kajsa Dahlqvist

Kost/Samhällskunskap

Läs mer här

Göran Löflund

Svenska/Engelska

Läs mer här

Emil Grönlund

Ansvarig Vacksta Odling

Läs mer här

Anders Jonsson

Lärare Trädgård

Läs mer här

Maria Sundblom

Religion / Historia

Läs mer här

Klara Strandå

Trädgårdsmästare

Read More

Anna Bohlin

Skolsköterska

Läs mer här

Torbjörn Linnell

Fastighet/Vaktmästeri

Läs mer här

Anne-Lie Ask

Gymnasiesärskolan

Läs mer här

Nina Johansson

Naturkunskap/Matematik

Läs mer här

Ulla Evensson

Svenska/Engelska

Läs mer här

Svitlana Oravecz

Lärare & lärarresurs Trädgård

Läs mer här

Lovisa Westin

Lärare Trädgård

Läs mer här

Leif Strömvall

Lärare Trädgård

Läs mer här

Alexandra Karlsson

Lärarresurs ES & Jour internatet

Läs mer här