Personal

Sofia Isaksson

Internatföreståndare & marknadsföring

Läs mer här

Rosie Mörrby

Ekonomiansvarig

Läs mer här

Monica Björn

Lärarresurs GYS

Read More

Eva-Lena Hillborg

Idrott / Naturguide

Read More

Per Hellqvist

Lärarassistent

Read More

Mimmi Oinonen

Lärare kost - APL samordnare

Read More

Filip Karlsson

Lärarassistent

Läs mer här

Sofia Vakkila-Enetjärn

Matematik/Naturkunskap

Läs mer här

Carina Johansson

Svenska/Engelska

Läs mer här

Torben Sporre

Idrott/Psykologi

Läs mer här

Ingrid Peurell

Svenska/Engelska

Läs mer här

Dan Sterner

Matematik/Naturkunskap

Läs mer här

Marika Fållby Sjöö

Kost/APL-samordnare

Läs mer här

Kajsa Dahlqvist

Kost/Samhällskunskap

Läs mer här

Göran Löflund

Svenska/Engelska

Läs mer här

Emil Grönlund

Ansvarig Vacksta Odling

Läs mer här

Maria Sundblom

Religion / Historia

Läs mer här

Klara Strandå

Trädgårdsmästare

Read More

Anna Bohlin

Skolsköterska

Read More

Torbjörn Linnell

Fastighet/Vaktmästeri

Read More

Anne-Lie Ask

Gymnasiesärskolan

Read More

Nina Johansson

Naturkunskap/Matematik

Read More

Ulla Evensson

Svenska/Engelska

Read More