Paula Valo-Östman

Textil
08-522 980 29

Jag är lärare i Textil, form & design- programmet här på Vackstanäsgymnasiet sedan 1992.

UTBILDNING
Före lärarutbildning har jag min grundläggande textila utbildning i verkstadsskola för sömmerskor på gymnasienivå samt de terminskurser i sömnad och vävning som krävdes för inträde till lärarutbildning. 1969-73. Sömnadskunskaperna byggdes på med en utbildning i Produktutformning/Design för Konfektions- och Trikåindustrin.1973-75. Till min förberedande utbildning ingår studier i krokiteckning och olika målningstekniker som extra studerande på Konstindustriella aftonskolan (Konstfack) 1975-79. Lärarexamen fick jag 1984 i Uppsala.

Har kompletterat den utbildningen med

PEDAGOGISK VERKSAMHET/UNDERVISNING
Jag har jobbat från det obligatoriska skolväsendet till lärarutbildning på universitetsnivå. Har varit ledare inom studieförbund med kurser i modeteckning, mönsterkonstruktion, sömnad, vävning och olika garntekniker 1984-92. Här på Vackstanäsgymnasiet har jag jobbat sedan uppbyggnadsskedet av Textil, form & design-programmet 1992–.

INOM UNIVERSITETET
Under åren 1984-86 undervisade jag i Garntekniker på lärarutbildningen i Uppsala. Från 1995 och framåt som handledare för lärarstuderande på skolpraktik med hittills 30 kandidater. Under tjänsten på universitetet deltog jag i kursutveckling av kursen Textil Tradition.
Vid uppbyggnad av vårt Textil, form & design-program arbetade jag med målbeskrivningar betygskriterier, marknadsföring ochläromedel i form av kompendier.

EGEN VERKSAMHET
Min textila bana startade jag med klädsömnad och arbetade sedan som direktris/industridesigner inom ett större klädföretag med utveckling av ungdoms-och vuxenkollektioner under sju år och ytterligare några år som frilansare . 1975-89. Genom utbildning till textillärare breddades den textila basen till att omfatta flera textila områden.

FRITID
Jag är en hängiven” Friskis & Svettis” gymnast och har familj, hus och trädgård.