Patrik Waldenström

VD för stiftelsen

Jag arbetar halvtid som VD på Vackstanäs. Det innebär att jag är övergripande ansvarig för ekonomi, fastigheter, skog, restaurang och internat. Jag fungerar även som projektledare för nyskapande verksamhet. Hösten 2012 invigde vi exempelvis vår nya konferensanläggning. Nu arbetar jag med allt som behövs i form av växthus, odlingar, marknadsföring mm inför starten av vårt nya gymnasieprogram med inriktning mot Trädgård.

Jag har ett delat ledarskap i dess bästa bemärkelse med rektor för skolan– en tydlig rollfördelning och goda samtal till stöd för varandra.

Jag var själv rektor på skolan 2003 -2011.

På min övriga tid tar uppdrag som coach/mentor för människor i ledande position. Läs mer här.

Jag är också politiskt aktiv i Södertälje kommun: ordförande i miljönämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

För en mer fullständig CV, läs här.

Min fritid lägger jag gärna i naturen. Röja sly och elda brasor är avslappnande och jag jagar en del. Jag sköter ett mindre skogsbruk med inriktning mot naturvård. Några gånger om året åker jag med familjen på stämmor och festivaler för att dansa. Jag spelar innebandy med ett kompisgäng. Jag har totalrenoverat ett hus och har alltid något större eller mindre renoveringsprojekt på gång.

Jag är gift med Ingrid och vi har tre vuxna barn tillsammans.

Tel. 070-6949131
E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se