Patrik Waldenström CV

Anställningar och annat arbete (urval):

20110801-

VD Stiftelsen Otto och Signe Broms hemskola å Vackstanäs, 50 %.
Ansvar för fastigheten, projektledning, miljöarbete. Ekonomiansvar tillsammans med rektor

2011-2018

Politiskt arbete: ordförande miljönämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, Södertälje kommun. Erfarenhet av en politisk organisation på hög nivå, innefattande samarbete med tjänstemän, andra partiföreträdare och allmänhet.

2009-

Grundare av Idéburna skolors riksförbund och ordförande de första åren. Numera sammankallande i valberedningen

2003-2011

Rektor Vackstanäsgymnasiet.
Rektorskap anses av många som en av de mest krävande chefsbefattningarna. Personalansvar för ung 35 personer, elevansvar och kontakter med föräldrar. Mycket myndighetskontakt och ekonomiskt ansvar.

1983-1986
2000– 2003
Lärarhögskolan i Stockholm, universitetsadjunkt i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik.
Utbildning av förskolelärare och lärare på grundskolans alla nivåer samt i Internationell miljövård för utländska studenter.
Delvis även egen firma.

2000-2002
Ledamot i Gymnasiekommittén 2000, parlamentarisk utredning.
De flesta ledamöterna var riksdagsmän. Erfarenhet av utredningsarbete och riksdagsarbete inklusive mycket kontaktskapande.

 

2001-2004
Vice ordförande Telge Energi och styrelseledamot i Telge Återvinning.

1997-1999
Ledamot i Lärarutbildningskommittén LUK – 97, parlamentarisk utredning.

 

1987-1999
Tom Tits Experiment, vVD och utbildningschef (med diverse avbrott och deltider för annat arbete).
Erfarenhet att leda en verksamhet från att alla anställda delar på allt till en omsättning på 40 miljoner och utvecklad arbetsdelning. Kreativa miljöer med en blandning av pedagoger, konstnärer, hantverkare och naturvetare.

 

1996-1997
Umeå universitet, reformrådgivare (facilitator) med placering i Namibia.
Jag arbetade i ett internationellt projekt för att bygga upp en helt ny lärarutbildning i Namibia efter landets nyvunna självständighet. Jag var placerad på en lärarutbildning vid gränsen till Angola, 70 mil från huvudstaden Windhoek. Bland annat fungerade jag som ledarstöd till rektor på lärarhögskolan. Mina tre barn gick i namibisk skola.

 

1990 –1994
Läroboksskrivande, deltid, Almquist och Wiksell.
Sammanlagt 15 titlar inom naturkunskap och geografi för mellanstadiet. Erfarenhet av förlagsvärlden med många personer inblandade och hårda deadlines.

Utbildning, (urval):

2013
Certifierad coach/mentor, Svenska coachinginstitutet
2007
Magisterexamen i organisation och ledarskap, Mälardalens högskola
1979
Folkhögskollärarexamen, Linköping. Detta är en vuxenpedagogisk utbildning
1976
Ekologisk botanik, forskarstudier, 20 p, Lunds universitet
1975
Etnologi, 16 p, Lund universitet
1975
Geovetenskap, 20 p, Lunds Universitet
1974
Fil. kand, kemi och biologi, 120 p, Lunds universitet. Inriktning ekologi och naturvård.