Omval

Ansökan som inkommer efter den 15 maj

Blankett för omval

OBS! För att ansökan ska kunna hanteras inför slutantagningen måste den vara Gymnasieantagningen tillhanda senast den 14 juni. Ändringar inkomna därefter beaktas såsom en sen ansökan och hanteras först efter slutantagningen.

Om du efter 15 maj vill göra ett ändringsval eller en helt ny ansökan till ett nationellt program gäller följande:
När en ansökan inkommer till Gymnasieantagningen efter den 15 maj bedöms ansökan som sen om det inte föreligger särskilda skäl. Detta innebär att om du som elev/vårdnadshavare inte anför särskilda skäl som är styrkta och bedöms som godtagbara så kommer eleven endast tas in till de nya valen i ansökan och de val som eventuellt flyttas upp i rangordningen i mån av plats.

Ändringsval innebär följande:

  • Att man ändrar ordningen på de programmen man sökt
  • Att man lägger till ett eller flera val
  • Att man tar bort ett eller flera valOm du önskar stryka en eller flera utbildningar i ansökan så görs detta utan att det påverkar övriga ansökan. På den nya ansökan ska du även ange de val som ska strykas med texten ”borttaget val”. Observera att har en utbildning en gång tagits bort från ansökan och man väljer att lägga till den igen så konkurrerar man på valet i mån av plats.Skäl för att anse en sen ansökan såsom inkommen i tid:
  • Längre tids sjukfrånvaro- intygas av ansvarig på skolan eller läkare
  • Sociala skäl- intygas av socialtjänst, kurator eller ansvarig på skolan
  • Särskilda omständigheter på skolan – intygas av studie- och yrkesvägledaren på skolaneller annan ansvarig personal.
  • Utbildning som beslutats under eller efter omvalsperioden att inte starta får ersättas med nytt val som beaktas såsom i tid inkommet val.Ändringsval och nytt val gällande introduktionsprogram:
    Du som är obehörig till nationellt program kan även efter den 15 maj lägga till val till något av introduktionsprogrammen. Val till introduktionsprogram behandlas inte som ett sent val även om det kommer efter den 15 maj.Godtas inte skälen som bifogats så bedöms ansökan/de sena valen såsom för sent inkomna och hanteras för antagning i mån av plats.Blanketten skickas till: Gymnasieantagningen Stockholms län Box 4404 102 68 Stockholm Kontakt vid frågor: Mejladress: gyantagningen@ksl.se Telefon: 08-5800 8000 (mån-tors kl. 9-11)