NIU – Ishockey

Vackstanäs gillar ishockey!

 

NIU Hockey

Södertälje SK:s elithockeygymnasium är certifierat som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) av Svenska ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet. Under dina tre år på vårt hockeygymnasium kommer du uppleva en lärorik och

utvecklande period. Vi följer Svenska ishockeyförbundets riktlinjer för vår verksamhet, men ser den också som en viktig del i den satsning vi gör på juniorhockeyn i SSK för att producera framtida A-lagsspelare. Utbildningen på hockeygymnasiet är inriktad på en praktisk del samt en teoretisk del. Den praktiska utbildningen syftar till att bland annat utveckla din fysiska status, teknik, skridskoåkning och din individuella spelförståelse. Den teoretiska utbildningen omfattar kunskaper i till exempel träningslära, kost, idrottspsykologi och skadeförebyggande träning.

De kurser vi läser inom ramen för NIU (400-500p):

· Idrottspecialisering 1
· Idrottspecialisering 2
· Idrottspecialisering 3
· Tävlings och träningslära 1
(• Tävlings och träningslära 2)

Kursen Idrott och hälsa 1 tillkommer i den ordinarie skolundervisningen.

Ishockeyutbildningen

Ishockeyutbildningen är i första hand individuellt inriktad och syftar till att ge den enskilde spelaren en optimal utveckling för en framtida ishockeykarriär. Ishockeygymnasiet och föreningens verksamhet planeras och integreras till en sammanhängande enhet. Isträningen leds av föreningens anställda tränare. Vi ser en fördel för eleven att de instruktörer som är engagerade också är involverade ända upp till SSK:s A-lag. All NIU-träning sker i eller i direkt anslutning till Scaniarinken där vi förfogar över två isytor, gym och moderna teorilokaler. Under läsåret varieras träningsgrupperna mellan åldersintegrerad back/forwardträning till sammanhållen och riktad träning mellan de olika åldersgrupperna. All hockeygymnasieträning är i grunden inriktad på individuell färdighetsträning, såväl tekniskt som taktiskt. Under utbildningens gång upprättas tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan (IUP) med syftet att tydliggöra olika utvecklingsområden och elevens eget ansvar i utvecklingsprocessen.

Södertälje SK:s NIU-träning ligger schemalagd på följande tider säsongen 2020-21:

Måndagar 8.00-10.00
Onsdagar 8.00-11.00

I samband med all praktisk träning arbetar vi med ”goda dagliga vanor” när det gäller uppvärmning, rörlighet och återhämtning. Återhämtningsmål serveras direkt efter lektionerna

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Under utbildningens gång upprättar våra instruktörer tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden – såväl spetskompetenser som förbättringsområden – och på detta sätt göra eleven delaktig i sin individuella träning. Planen är ett levande dokument som följer eleven under gymnasietiden och är tänkt som ett verktyg som skall göra det möjligt för eleven att ”äga sin egen utveckling”. SSK:s individuella utvecklingsplan är uppbyggd i fyra steg:

SSK:s kravprofil

Spelaranalys (individuell)
Utvecklingsmål (individuell)

Utvecklingsplan (individuell) IUP-samtal hålls två gånger per läsår och sker inte nödvändigtvis på ordinarie skoltid.

Instruktörer

Andreas Lindbäck – Ansvarig för Hockeygymnasiet samt biträdande rektor på Täljegymnasiet med ansvar för NIU/LIU i kommunen.
andreas.lindback@sodertaljesk.se eller andreas.lindback@sodertalje.se

Andreas är GIH-utbildad idrottslärare, ETU-utbildad tränare och har mångårig erfarenhet som tränare och instruktör på högsta elitnivå.
Head coach för SSK J-20, Fysansvarig SSK A-lag och Junior.

Per Nygårds – Junioransvarig

Per har en enorm erfarenhet som sportchef, SHL tränare, juniorutbildare och landslagscoach. Få kan mäta sig med antalet spelare Per varit med och fostrat hela vägen till NHL.

Per har ansvar för SSK:s HG intag årgång-05 men även instruktör på isen.

Matheus Vieweg

Videocoach SSK A-lag Matheus har mångårig erfarenhet som videocoach i ungdomslandslagen.

Nicklas Grossman

Nicklas har en enorm erfarenhet som spelare med bland annat VM och närmare 600 matcher i NHL. Nicklas kommer vara instruktör på alla våra HG träningar med extra ansvar för backarna.

Han är även tillsammans med Andreas Lindbäck huvudansvarig för SSK:s fysträning J18 till A-lag.

Taro Nihei

ETU ubildad tränare och Head Coach för SSK:s J18.

Ansvarar tillsammans med Rickard Pettersson för teknikutbildningen mm på HG:t där dessa herrar har en spetskompetens få kan mäta sig med!

Stefan Gråhns

Lång erfarenhet som spelare på både SHL nivå och Hockeyallsvensk nivå. Assisterande Coach för J20 och ansvarar för spetsutbildning av fw på HG:t.

Calle Brattenberger

Mv tränare sen flera år tillbaka i SSK:s A-lag. Calle ansvarar för elitutvecklingen av våra Målvakter både på kvällstid och på HG tid.

Målsättning

SIF:s uttalade mål med hockeygymnasieverksamheten: Målsättningen med verksamheten är att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasienivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.

Södertälje SK:s uttalade mål för eleverna:

· Ta ansvar och skapa trygghet för eleverna i dess idrottsliga satsning
· Hjälpa och stödja eleverna i deras skolarbete
· Ge en allsidig och individuell ishockeyutbildning till eleven
· Ansökan/antagning

Målgrupp för ansökan till ishockeygymnasiet är sistaårs A-pojkar, alltså elever som ska sluta grundskolan och börja studera på gymnasienivå. Inför 2020/21 är detta spelare födda år 2005. Ansökan sker via Svenska ishockeyförbundets hemsida www.swehockey.se.

Besked om antagning lämnas i början av januari. En elev som ska studera vid ishockeygymnasiet väljer det program som är lämpligt med tanke på

studieförutsättningar och framtidsplaner. Aktuella program finner ni på respektive skolas hemsida. Ansökan om programval till gymnasieskolan lämnas på vanligt sätt till intagningsnämnden på hemorten. Där anges att man önskar studera kombinationen specialidrott/ishockey på annan ort. Om plats i gymnasieskolan konkurrerar du med övriga sökande till de olika gymnasieprogrammen med ditt betyg från årskurs 9. De intagna elever som vill kombinera studier med ishockeyträning kommer sedan med i ishockeygruppen på idrottsliga meriter.

Anläggningar och faciliteter

All NIU-träning sker i eller i direkt anslutning till Scaniarinken där vi förfogar över två isytor, gym och moderna teorilokaler.

Ansökan Klicka HÄR för att komma till ansökan!