Naturguide

Kunskap om naturen, friluftsliv och guidning

Naturguide: På Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård erbjuder vi dig som är intresserad av natur, friluftsliv och äventyr, profilen Naturguide. Det innebär att du läser stora delar av det en elev på trädgårdsprogrammet läser, men du får också Naturguidningskurserna. För att koppla utbildningen till verkligheten så gör du dina APL-kurser, totalt 18 veckor i åk 2 och 3, (det arbetsplatsförlagda lärandet) i branschen, hos en naturguide, med en skidlärare, eller på ett klättercenter. Om det är något du själv känner skulle vara äventyrligt så kanske det också går att ordna. Naturguidningskurserna läser du som utökat program och det ligger två extra veckor mellan åk 1 och 2 och likadant mellan åk 2 och 3 (möjligtvis att någon av veckorna hamnar under läsåret). Under dessa veckor får du fördjupa kunskaperna i klättring, mountainbike, vandring, paddling mm. Allt för att lära dig leda, organisera och inspirera andra. 

Licenser och kort som du får möjlighet att ta är bl.a. skidlärare steg 1, rött och grönt kort klättring, motorsågskort och fyrhjulingskort.  Allt för att du skall kunna gå ut och arbeta inom naturturistnäringen när du går ut skolan.

Jobbmöjligheter

Trädgårdsbranschen behöver folk, efter utbildningen kan du arbeta med skötsel och underhåll av parker och andra utemiljöer, försäljning och rådgivning i garden centers. Det fina med profilen är att du skulle kunna kombinera trädgårdsarbetet med att vintertid arbeta i ett klättercenter, arbeta i fjällvärlden som guide eller skidlärare eller kanske på turistanläggning. Då det är lätt att få grundläggande högskolebehörighet så kan du välja att läsa vidare på högskolan eller yrkeshögskolan.

Ladda ned broschyr