Kvalitet, planer och blanketter

Skolans ABC för elever

Ladda hem informationen här.

Kvalitet & Planer

På denna sida kan du hitta olika dokument som beskriver en del av verksamheten på Vackstanäs. Klicka på länken till det dokument du är intresserad av så öppnas dokumentet i en egen sida.

Tobak, alkohol- och drogpolicy

Vackstanäsgymnasiets policy mot fusk.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Rapport från Skolinspektionens översyn av Gymnasieskolan

Rapport från Skolinspektionens översyn av Gymnasiesärskolan

Rapport från Skolinspektionens översyn med anledning av Covid-19

Blanketter

Elevkort
Planerad frånvaro
Skolan kontrollerar och följer upp frånvaron
Skadeanmälan olycksfall elev