Kurslista Träning & Hälsa

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p

Engelska 5     100p
Idrott & hälsa 1     100p
Matematik 1a     100p
Naturkunskap 1a1     50p
Samhällskunskap 1a1     50p
Svenska 1     100p
Historia 1a1     50p
Religion     50p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700p

Kommunikation     100p
Lärande & utveckling     100p
Hälsopedagogik     100p
Naturkunskap 1a2     50p
Samhällskunskap 1a2     50p
Svenska 2     100p
Pedagogiskt ledarskap     100p
Människors miljöer     100p

INRIKTNING FRITID & HÄLSA 300p

Fritids- och friskvårdsverksamheter     200p
Fritids- och idrottskunskap     100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 600p

Kost & Hälsa     100p
Träningslära 1     100p
Träningslära 2     100p
Naturkunskap 2    100p
Svenska 3     100p
Idrott & hälsa 2     100p

GYMNASIEARBETE     100p

INDIVIDUELLT VAL totalt 200p

Åk 2
Engelska 6     100p
Idrott och hälsa 1 – Specialisering bollsport    100p
Entreprenörskap     100p

Åk 3

Matematik 2a     100p
Livsmedels- och näringskunskap     100p
Moderna språk     100p
Fotografisk bild     100p