Kurslista – Textil design

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN, 1150 POÄNG

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andra språk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN, 150 POÄNG

Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktning – Bild och formgivning, 400 poäng
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100

PROGRAMFÖRDJUPNING, 500 POÄNG

Design 100
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Formgivning 3 100
Textil färg och form 100

INDIVIDUELLT VAL, 200 POÄNG

Moderna språk 3 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 2 100
Entreprenörskap 100
Fotografisk bild 1 100
Idrott och Hälsa 2 100

Gymnasiearbete, 100 poäng