Kurslista Odling & Trädgårdsdesign

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN, 600 POÄNG

Engelska 5 100p
Idrott & hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1
Eller svenska som andraspråk 100p
Historia 1a1 50p
Religion 1 50p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN, 400 POÄNG

Biologi 1 100p
Entreprenörskap 100p
Naturbruk 200p

INRIKTNING TRÄDGÅRD, 300 POÄNG

Marken och växternas biologi 100p
Fordon och redskap 100p
Växtkunskap 1 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGSPAKET SKÖTSEL AV UTEMILJÖER, 700 POÄNG

Trädgårdsmaskiner 100p
Trädgårdsodling 100p
Beskärning och trädvård 100p
Skötsel av utemiljöer 100p
Skötsel av utemiljöer specialisering 100p
Trädgårdsanläggning 1 100p
Växtkunskap 2 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGSPAKET TRÄDGÅRDSTJÄNSTER, 700 POÄNG

Trädgårdsodling 100p
Beskärning och trädvård 100p
Trädgårdsanläggning 1 100p
Odling i växthus 1 100p
Växtkunskap 2 100p
Servicekunskap 100p
Skötsel av utemiljöer 100p
Motor- och röjmotorsåg 100p

ÖVRIG GEMENSAM PROGRAMFÖRDJUPNING, 200 POÄNG

Design 1 100p
Motor- och röjmotorsåg 100p

GYMNASIEARBETE 100p

INDIVIDUELLT VAL, 200 POÄNG

Åk 2
Engelska 6 100p
Idrott och hälsa 2 100p
Moderna språk 100p

Åk 3
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Fotografisk bild 100p