Kurslista – Barn och fritid

PERSONLIG TRÄNARE

Barn- och fritidsprogrammet,
inriktning Fritid och hälsa
Studievägskod: BFFRI-VAC

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

Poäng

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 2 100

Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng

Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Inriktning – Fritid och hälsa, 300 poäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Fritids- och idrottskunskap 100
Programfördjupning 600 poäng
Idrott och hälsa 2 100
Aktivitetsledarskap – gruppträningsinstruktör 100
Kost och hälsa 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Träningslära 1/Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)/Idrott och hälsa specialisering (innebandy) 100
Träningslära 2/Tränings- och tävlingslära 2 (NIU) Idrott och hälsa 2 specialisering (innebandy) 100

Individuellt val 200 poäng

Naturguidning 1 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Matematik 2a 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Moderna språk 3 100
Fotografisk bild 1 100
Idrottsledarskap (NIU) 100
Tränings- och tävlingslära 3 (NIU) 100
Gymnasiearbete 100
Med reservation för ändringar.