Info om Coronaviruset (Covid-19)

Då Sportlovet snart är slut och vi är många som kommer att vistas på samma plats så vill vi att samma information kring Coronaviruset går ut till samtliga.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingen risk för smittspridning under inkubationstiden. Smittan sprids genom kontakt och så kallad droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar. Det gör att det är viktigare än någonsin att hosta och nysa i tyg och att tvätta händerna. Extra viktigt är det att hålla sig hemma om man känner sig dålig.

Folkhälsomyndigheten har mycket bra information på sin webb. Informationen uppdateras kontinuerligt. I länken finns information hur man skall agera om man varit i en region där viruset förekommer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Vi kommer att hålla oss uppdaterade och följa de råd Skolverket och Folkhälsomyndigheten ger. Vår skolläkare Anna-Karin Söderström kommer att vara behjälplig med att svara på frågor och med eventuella tolkningar.

Enligt Arbetsmiljöverket kan oro vara ett större problem än viruset i sig och känner du oro ska du prata med dina föräldrar/vårdnadshavare, mentor eller någon ur elevhälsoteamet.