Hjälp oss att bli bättre!

Förbättringar

Det är viktigt att elever och föräldrar inte drar sig för att tala om vad som kan bli bättre på skolan. Här kan du läsa om hur du lämnar in en synpunkt eller ett förbättringsförslag och hur den sedan tas emot på skolan.

Med synpunkter och förbättringsförslag menar vi sådant som kräver en respons. Om någon kontaktar skolan för att lämna en synpunkt/ett förbättringsförslag så tas den emot, oavsett vad personal har för egen uppfattning.

Varför vill vi ha in synpunkter?

Det är ett sätt för oss på skolan att få reda på vad du som går här eller är förälder till någon som går här tycker om verksamheten och därigenom vad som kan förbättras. Minst två gånger om året får stiftelsens styrelse information om vilka synpunkter och förbättringsförslag som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits.

 Vad händer med min synpunkt/mitt förbättringsförslag?

Alla inkomna synpunkter/förbättringsförslag registreras i ett datasystem för att de ska kunna sammanställas för kartläggning och analys.
Det är själva synpunkten som registreras, inte vem som lämnat in den.
Efter att en synpunkt/förbättringsförslag registrerats får du ett kvittensmail där det framgår vem som återkopplar i ärendet .

 Hur lämnar jag synpunkter?

Det finns olika sätt att framföra synpunkter/förbättringsförslag:
Skriftligt via brev eller skicka in dina synpunkter direkt via ett mail här på hemsidan.
Kom ihåg att om du vill ha återkoppling så måste du uppge någon form av kontaktuppgift.
Stefan Ruocco
rektor