Gymnasiesärskolan

Ladda hem vår broschyr här!

Vackstanäs fristående gymnasiesärskola erbjuder en 4-årig nationell utbildning. Speciallärare och 2 lärarresurser har huvudansvaret i klassen och i karaktärsämnena undervisar övriga lärare på skolan. Du har gemensamma tema- och idrottsdagar med övriga gymnasieelever.

Fastighet, anläggning och byggnation

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Hotell, restaurang och bageri

Eleverna får grundläggande kunskaper om hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

 

Så här söker du

Om du funderar på att söka till oss önskar vi att din studie- och yrkesvägledare kontaktar oss för bokning av ett första besök, följt av en praktik. Under praktiktiden får du känna på hur det är att gå hos oss, hur det är att gå i klassen och träffa dina lärare och klasskamrater.Vi tar emot praktikanter löpande. Ring och boka tid för besök hos Anne-Lie Ask på tel. 08-522 980 04.

Ifylles innan praktikperioden!

Blanketten skall sedan skickas till:
Anne-Lie Ask
Vackstanässärgymnasium
151 66 Södertälje