Göran Löflund

Svenska/Engelska

Jag undervisar i  svenska och engelska på Vackstanäsgymnasiet sedan 2009.
Tidigare har jag undervisat på Hotell- och restaurangskolan Riksäpplet i Haninge i fem år.
Ämneslärarexamen tog jag vid Lärarhögskolan i Stockholm 2003. Ämnesstudier vid Stockholms Universitet.

Tel. 08-522 980 47
E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se