Dementi av LT:s felaktiga artikel den 10 mars 2020

I en artikel där Länstidningen Södertälje rapporterat om olika företags hantering av Coronaviruset står det felaktigt att Vackstanäsgymnasiet rest till Milano på studieresa för ”ett par veckor sedan”. Därför önskar vi nu förtydliga att:

  • Våra elever på estetiska programmet var i Milano i slutet av september – alltså innan Coronaviruset först påträffats i Kina.
  • Inga bekräftade fall av Corona har förekommit på skolan och skolan har följt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer noggrant.
  • LT har också medgett sitt misstag och kommer att införa en dementi i morgondagens tidning (den 11 mars 2020).

Rektors kommentar

Jag förstår om ni som läst LT i dag 10/3 blivit oroliga. Vi har haft elever i Italien i slutet av september förra året. Inte som det står i LT för ett par veckor sedan. Att jag varit kort med journalisten beror på att jag tycker att det är oetiskt att höra av sig till en skola och fråga om man har någon som är sjuk i Corona-viruset.

I övrigt så skrev jag följande till en förälder i förra veckan.

”Situationen är olustig och som skolledare står man med personals, föräldrars, elevers och sin egen oro. För att hantera situationen har jag valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, jag klipper in senaste från dem nedan. Jag är också i kontakt med vår skolläkare för att bolla eventuella oklarheter. Utöver deras rekommendationer så har jag valt att låta den av mina lärare som varit i området vara hemma. Vid stormötet vi hade i måndags så var jag tydlig med hur vi ska sköta vår personliga hygien och hur extremt viktigt det är att vid minsta känsla av sjukdom vara hemma……”

”Ingen effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma”

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade. Vi får många frågor om skolbarn som varit i drabbade områden ska stanna hemma i fjorton dagar för säkerhets skull även om de inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn.

Hittills i utbrottet har väldigt få barn rapporterats insjuknade. Omkring hälften av alla svenska skolbarn har dessutom återgått till skolarbetet efter ledighet sedan en eller två veckor utan att vi hittills har sett någon smittspridning i skolan. Det går aldrig att utesluta till hundra procent att ett friskt skolbarn skulle kunna sprida smitta, men risken under dessa förutsättningar är mycket liten.