Dan Sterner

Matematik/Naturkunskap

Jag undervisar i naturkunskap, datorkunskap och matematik på Vackstanäsgymnasiet och i naturkunskap på Gymnasiesärskolan sen 1996.

Tidigare har jag undervisat på grundskolans högstadium i matematik, kemi och biologi.

Ämneslärarexamen tog jag vid Lärarhögskolan i Stockholm 1983. Ämnesstudier vid Stockholms universitet. Jag har också utbildat mig till och arbetat som miljöinspektör.

Tel. 08-522 980 28
E-post: förnamn.efternamn@vackstanas.se