Coronaviruset COVID -19

SKOLSAMORDNING Smittskydd Stockholm 2021-09-13

Åtgärder vid eventuell smitta

• Riktad information till nära kontakter(<2m,15 min) klass/personalgrupp går ut via skolans kansli

• Testning av nära kontakter bland medarbetare och gymnasieelever:

Dag 0-3 test 1

Dag 5 (4-7) test 2

Fullvaccinerade personer och personer som haft bekräftad covid-19 senaste 6 mån behöver inte testas om de är SYMTOMFRIA.

  • Allmän information om avstånd, hygien etc. annonseras på många platser i skolan.
  • Vid symtom – ALLTID stanna hemma & genomför provtagning
  • Om fler fall förekommer – kartlägger skolan bredare. I fall av utbrott kommer särskild information att skickas ut.

Då det fortsatt inte riktigt ser ut som det brukar vill jag berätta lite om hur vi tänker kring Corona. Vi följer efter bästa förmåga FHMs/Skolverkets rekommendationer. Vi behöver dock alla hjälpas åt i detta, är du sjuk var hemma (vid minsta känning) skolan stöttar. Vi behöver också veta då vi behöver vara behjälpliga i smittspårningen. Alla behöver, hosta och nysa i tyg, sprita händerna när du går in i skolan, innan du går in i matsalen, innan du tar om mat, tvätta händerna ofta, ta er inte i ansiktet, håll avstånd, följ markeringar mm. Elever kommer att ha olika mattider, vi kommer att ha lösningar med plexiglasskivor på olika ställen, vi kommer att skapa ytterligare möjligheter att äta utomhus och i lektionssalar, mm.

Sedan är det tyvärr så att vi har begränsningar i våra klassrum även om vi har försökt glesa ut. Städ lägger extra energi på att desinficera ytor som vi frekvent rör vid.  Vi är i kontakt med SL för att det inte ska vara trängsel på bussarna. De mäter av hur många som åker med och skulle det vara fler än antalet sittplatser någon tur så kommer de att utöka antalet bussar. Ovan är säkert inte så annorlunda för er som kommer från högstadiet ni har ju mestadels haft undervisning på plats och för er som varit delvis på distans här under våren så är det heller inget nytt.

Vi kommer självklart att följa utvecklingen på skolan och FHMs rekommendationer och göra förändringar utifrån.