Coronaviruset COVID -19

2021-01-20

Brev till elever och vårdnadshavare jan 2021

Till elever och vårdnadshavare

Jag är fortsatt mycket stolt över att vara rektor på Vackstanäsgymnasiet. Min generella bild är att ni alla tar ett stort ansvar när det gäller era studier på distans fortsätt så.

I morse var det en presskonferens i vilken gymnasieskolan fick nya direktiv (inget nytt kring gymnasiesärskolan). Då det inte pekades med hela handen så finns det utrymme (och gavs utrymme) till att fatta beslut/tolka innehållet som huvudman. Huvudman skall också samråda med smittskyddsläkaren när man gör förändringar och eller när man får signaler om ökad smittspridning. Utifrån hur det har sett ut här på skolan veckorna efter jullovet så är min bedömning att vi ska fortsätta göra som vi gjort, men att vi tar in upp mot 70 elever per dag i stället för dagens 60 och det fram till 5 februari. (Det har varit klasser som har behövt genomföra olika praktiska moment, prov, redovisningar och liknande som prioriterats. Vi har också tagit in enstaka elever vissa dagar som inte får distansstudierna att fungera.) Vilka klasser och elever som kommer att bjudas in de närmsta två veckorna kommer respektive mentor att förmedla. APL kommer att fortgå.

För att vi skall göra förändringar efter den 5:e så behöver vi få okey av smittskyddsläkaren och vi behöver se att alla tar rekommendationerna här på skolan på ett ännu större allvar. Jag kommer att återkomma med information hur vi gör den 8 februari och framåt.

Beslutet handlar återigen om bland annat att gymnasieskolor ofta har större upptagningsområden än grundskolor, och att en begränsning av oss får en större betydelse för att minska smittspridning.

Fortsatt gäller:

För att slippa få ett kunskapstapp som vi senare kanske behöver ta igen så ska ni följa ordinarie schema. Ni ska fortsätta att göra allt så normalt som möjligt, gå upp på morgonen, äta frukost, byta om till ”skolkläder” sitta upp när ni ska studera. Det är också viktigt att ni är med på bild under all undervisningstid.

Ni ska följa lärarnas instruktioner via Teams i förstahand och Skolpuls/mail i andra. Vid behov används andra kanaler. Skulle någon behöva support av något slag ska ni i förstahand vända er till mentor.

För att ni inte ska bli allt för stillasittande så ska vi införa någon form av rörelse så ofta det går.

Elever med särskilda skäl kommer fortsatt att kunna vara kvar på internatet, men i samråd med husmor.

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut.

Några tips till dig som vårdnadshavare:
Att studera hela skoldagen hemifrån är annorlunda och inget som är enkelt. Så här kan du stötta:

 • Intressera dig för hur det fungerar med distansstudier och be din ungdom att visa.
 • Försök att se till att det finns en lugn och ostörd arbetsplats för studier i hemmet.
 • Se gärna till att rutiner hålls så långt som möjligt, påminn om att rektor vill att de sitter upp ”skolklädda” inför skoldagen.
 • Engagera dig gärna också i uppgifter och aktiviteter när du har möjlighet.
 • Försök att säkerställa att ditt barn äter lunch under dagen.
 • Fråga hur det har gått med dagens studier och om det finns uppgifter som behöver förberedas inför morgondagen eller den kommande veckan.
 • Ha uppsikt över närvaro och deltagande. Om eleven är under 18 år kan du ta del av närvaro/frånvaro i Skolpuls.
 • Peppa och uppmuntra och fråga hur det går.
 • Kolla lite extra på hur din ungdom mår, ta kontakt med elevhälsan vid behov. Det är en helt ny situation för alla.
 • Uppmuntra frisk luft och rörelse.
 • Kom ihåg att frånvaroanmälan ska göras som vanligt. Håll i och håll ut Med vänlig hälsning Stefan Ruocco

2020-12-21

Till elever och vårdnadshavare

Jag vill passa på att tacka för den gångna terminen, ni har gjort ett väldigt bra jobb utifrån förutsättningarna. De sista två veckorna så har jag förstått att ni ”steppat upp” ytterligare ett par steg. Riktigt bra för det behövs, att studera på distans kräver lite mer av er.
I fredags 18 december kl. 16.15, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolans lokaler rekommenderas att fortsatt hållas stängda fram till 24 januari, gäller inte gymnasiesärskolan. Vi kommer att följa dessa rekommendationer så den 12 januari så börjar vi terminen på distans. Gymnasiesärskolan följer ordinarie schema på plats.
Fortsatt gäller:
För att slippa få ett kunskapstapp som vi senare kanske behöver ta igen så ska ni följa ordinarie schema. Ni ska försöka göra allt så normalt som möjligt, gå upp på morgonen, äta frukost, byta om till ”skolkläder” sitta upp när ni ska studera. Det är också viktigt att ni är med på bild under all undervisningstid.
Elever i behov av särskilt stöd kommer att bli kontaktade av den lärarresurs man har i vanliga fall.

Vi kommer att bjuda in elever till skolan som har behov av särskilt stöd. Vi kommer också att ta in klasser/grupper som behöver göra prov, ha moment som är omöjliga att göra på distans, redovisningar, hämta material mm. (dock alltid med tanke på det totala antalet personer på skolan). Ni som berörs kommer att kontaktas av respektive mentor.

Elever med särskilda skäl kommer att kunna vara på internatet, men i samråd med husmor.

APL för elever i åk 3 BF och åk 2 RL kommer att gå igång som ”vanligt”.
Ni ska följa lärarnas instruktioner via Teams i förstahand och Skolpuls/mail i andra. Vid behov används andra kanaler. Skulle någon behöva support av något slag ska ni i förstahand vända er till mentor.
För att ni inte ska bli allt för stillasittande så ska vi införa någon form av rörelse så ofta det går.
Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut.
Några tips till dig som vårdnadshavare:
Att studera hela skoldagen hemifrån är annorlunda och inget som är enkelt.
Så här kan du stötta:
Intressera dig för hur det fungerar med distansstudier och be din ungdom att visa.
Försök att se till att det finns en lugn och ostörd arbetsplats för studier i hemmet.
Se gärna till att rutiner hålls så långt som möjligt, påminn om att rektor vill att de sitter upp ”skolklädda” inför skoldagen.
Engagera dig gärna också i uppgifter och aktiviteter när du har möjlighet.
Försök att säkerställa att ditt barn äter lunch under dagen.
Fråga hur det har gått med dagens studier och om det finns uppgifter som behöver förberedas inför morgondagen eller den kommande veckan.
Ha uppsikt över närvaro och deltagande. Om eleven är under 18 år kan du ta del av närvaro/frånvaro i Skolpuls.
Peppa och uppmuntra och fråga hur det går.
Kolla lite extra på hur din ungdom mår, ta kontakt med elevhälsan vid behov. Det är en helt ny situation för alla.
Uppmuntra frisk luft och rörelse.
Kom ihåg att frånvaroanmälan ska göras som vanligt.

Håll i och håll ut, det är fortsatt inte ett förlängt jullov.
God Jul och Gott Nytt År
Stefan Ruocco

2020-12-02
Till elever och vårdnadshavare

Jag är extremt stolt över att vara rektor på Vackstanäsgymnasiet. Det är ni elever och personal som har sett till att vi har varit förskonade från Corona (med några få undantag) och därmed kunnat vara i gång så länge som vi har varit.

I dag 3 december kl. 13.30, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att skollokaler rekommenderas att stängas fr.o.m. 7 december för gymnasieskolan (gäller inte gymnasiesärskolan). Vi kommer att följa dessa rekommendationer så fr.o.m. måndag kommer alla våra elever att arbeta hemifrån.

Beslutet handlar bland annat om att gymnasieskolor ofta har större upptagningsområden än grundskolor, och en stängning av oss får därför större betydelse för att begränsa smittspridning. Vi ser det också som ett försök till att skapa en buffert inför julledigheten.

I dag har alla elever som varit på skolan fått följande information (och om någon missat den, så nu):

För att slippa få ett kunskapstapp som vi senare kanske behöver ta igen så ska ni följa ordinarie schema. Ni ska försöka göra allt så normalt som möjligt, gå upp på morgonen, äta frukost, byta om till ”skolkläder” sitta upp när ni ska studera. Det är också viktigt att ni är med på bild under all undervisningstid.

I morgon skall ni ta med alla böcker ni har i skåpet, dator och laddare. Ni som går något av de mer praktiska programmen får, där så är möjligt, material att ta hem. För er som inte varit i skolan i slutet av veckan finns det möjlighet att hämta material under början av nästa vecka. Vid behov kommer det att finnas fler möjligheter.

Ni ska följa lärarnas instruktioner via Teams i förstahand och Skolpuls/mail i andra. Vid behov används andra kanaler. Skulle någon behöva support av något slag ska ni i förstahand vända er till mentor.
Åk 1 kommer att få en extra duvning i Teams under morgondagen för att lätt kunna följa undervisningen.

För att ni inte ska bli allt för stillasittande så ska vi införa någon form av rörelse så ofta det går.

Elever i behov av särskilt stöd kommer att bli kontaktade av den lärarresurs man har i vanliga fall.

Vi kommer att bjuda in elever till skolan som har behov av särskilt stöd. Vi kommer också att ta in klasser/grupper som behöver göra prov, ha moment som är omöjliga att göra på distans, redovisningar, hämta material mm. (dock alltid med tanke på det totala antalet personer på skolan).
APL kommer att fortgå fram till lovet.

Elever på internatet kommer att få ett eget brev från husmor. Elever med särskilda skäl kommer att kunna vara kvar på internatet, men i samråd med husmor.

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut.
Några tips till dig som vårdnadshavare:
Att studera hela skoldagen hemifrån är annorlunda och inget som är enkelt.

Så här kan du stötta:

 • Intressera dig för hur det fungerar med distansstudier och be din ungdom att visa. 
 • Försök att se till att det finns en lugn och ostörd arbetsplats för studier i hemmet.
 • Se gärna till att rutiner hålls så långt som möjligt, påminn om att rektor vill att de sitter upp ”skolklädda” inför skoldagen.
 • Engagera dig gärna också i uppgifter och aktiviteter när du har möjlighet.
 • Försök att säkerställa att ditt barn äter lunch under dagen.
 • Fråga hur det har gått med dagens studier och om det finns uppgifter som behöver förberedas inför morgondagen eller den kommande veckan.
 • Ha uppsikt över närvaro och deltagande. Om eleven är under 18 år kan du ta del av närvaro/frånvaro i Skolpuls.
 • Peppa och uppmuntra och fråga hur det går.
 • Kolla lite extra på hur din ungdom mår, ta kontakt med elevhälsan vid behov. Det är en helt ny situation för alla.
 • Uppmuntra frisk luft och rörelse.
 • Kom ihåg att frånvaroanmälan ska göras som vanligt.

Håll i och håll ut, det är inte ett förlängt jullov.

God Jul och Gott Nytt År
Stefan Ruocco


2020-10-02

2020-04-03

Kort bild från ett rektorsperspektiv 

Jag är extremt stolt över att vara rektor på Vackstanäsgymnasiet. Det är ni elever och personal som har sett till att distansundervisningen fungerat så väldigt bra som den gjort. Faktiskt så har också närvaron varit bättre än den var precis innan vi ”stängde”.  

På skolan är det i princip bara Gymnasiesärskolan som är igång. Vi har haft inne små grupper av elever, som har hämtat material, genomfört moment som är omöjliga att genomföra hemma, några har fått studiestöd på plats och någon har APL. Vi har också några få elever som bor på internatet för att kunna genomföra APL och vi har också någon som gör det för att internettäckningen hemma inte fungerar. 

Jag hoppas att ni har uppfattat vår information som tydlig och att kommunikationen fungerat för er elever. Nu är jag extra glad för att vi de senaste åren har satsat mycket på digitalisering, med Skolpuls, Teams och framförallt att vi gick in i ett till ett. Alltså en dator, en elev. Något jag in i det längsta försökte hålla emot. 
 
Vi försöker i de praktiska och estetiska ämnena för elever i åk 1 och 2 föra ner så mycket teoretiska moment vi kan från den högre årskursens kurser. Det gör dock att betygsättning först kan ske till hösten. 

För att ni inte ska bli allt för stillasittande så har vi pratat om att införa någon form av rörelse så ofta det går. 

Något jag upplever är att det finns en väldigt positiv ”dela-kultur” i Skolsverige och det finns företag och organisationer som bidrar för att underlätta. (UR, NE tex). RISE som projektlett www.skolahemma.se  

Det är fortsatt svårt med APL i t ex Restaurangbranschen. Skulle det vara att någon elev inte får möjlighet att tillägna sig och visa upp kunskap för betyg så kommer det att finnas möjligheter att förlänga studierna något i höst. 

Jag har under dagen varit med på ett Skype-möte med utbildningsministern och ett antal andra auktoriteter. Det man är tydlig med och trycker på är att vara uthållig. Det är inte veckor vi ska tänka utan månader, något som också Statsministern betonade i går.  

Vi tänker långsiktigt och hoppas att kunna återkomma med en studentkamp, även om den sker i Teams. Vi tittar redan nu på hur vi ska hantera mösspåtagningen. Jag återkommer med hur det blir. 

Vi fortsätter att tänka studentutspring som vanligt (även om inget är som vanligt, men måste hanteras). 

 
Ni har verkligen hanterat en svår situation på ett utmärkt sätt, bra jobbat alla. 

Nu kommer ett välförtjänt Påsklov (säkert också välbehövligt) 

Glad Påsk 

Några tips till dig som vårdnadshavare: 

Att studera hela skoldagen hemifrån är annorlunda och inget någon är van vid.  

Så här kan du stötta:  

 • Intressera dig för hur det fungerar med distansstudier och be din ungdom att visa.   
 • Försök att se till att det finns en lugn och ostörd arbetsplats för studier i hemmet. 
 • Se gärna till att rutiner hålls så långt som möjligt, påminn om att rektor vill att de sitter upp ”skolklädda” inför skoldagen. 
 • Engagera dig gärna också i uppgifter och aktiviteter när du har möjlighet. 
 • Försök att säkerställa att ditt barn äter lunch under dagen.  
 • Fråga hur det har gått med dagens studier och om det finns uppgifter som behöver förberedas inför morgondagen eller den kommande veckan.  
 • Ha uppsikt över närvaro och deltagande. Om eleven är under 18 år kan du ta del av närvaro/frånvaro i Skolpuls. 
 • Peppa och uppmuntra och fråga hur det går. 
 • Kolla lite extra på hur din ungdom mår, ta kontakt med elevhälsan vid behov. Det är en helt ny situation för alla. 
 • Uppmuntra frisk luft och rörelse. 
 • Kom ihåg att frånvaroanmälan ska göras som vanligt. 

2020-03-24

Nationella proven under våren kommer att ställas in. Formellt beslut är inte fattat men nedan ser ni Skolverkets Generaldirektör Peter Fredrikssons svar.

”– Många lärare och elever undrar hur det blir med de nationella proven. Därför finns det ett behov av att redan nu berätta att vi avser att ställa in resterande nationella prov i vår. Skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och att det saknas lärare. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas, säger Peter Fredriksson.”

2020-03-19

Rektors kommentar gällande den rådande situationen:

Signaler jag får från lärarna är att det generellt fungerar väldigt bra. Jag vill påminna om vikten av att följa respektive lärares direktiv. Nu gäller det att vara uthållig.

Tyvärr har vi varit för snabba. Jag tolkade, när man sa att gymnasiet skulle stänga, att alla elever skulle arbeta hemifrån. På kvällen kom det ny information som sa att det inte gäller gymnasiesärskolan utan de ska fortsatt gå till skolan, i alla fall så här långt. Då vi hade avbokat skolskjutsar så hade vi ingen möjlighet att börja tidigare utan först nu på måndag. Det här är direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regeringen och jag har varit tydlig med att jag kommer att följa myndigheternas direktiv, så också nu.

Tack för alla fin feedback vi fått kring arbetet vi gjort så här långt. Jag och lärarna kommer att successivt utvärdera distansundervisningen. Vi kommer, tills vi blir tillsagda annat, att träffas måndagar för att dela med oss av erfarenheter.

Möte på Utbildningsdepartementet

I dag 19/3 var jag, i egenskap av styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund, på Utbildningsdepartementet med bl.a. GD Skolverket, GD Skolinspektionen, Statssekreterare hos Anna Ekström Erik Nilsson, VD Friskolornas riksförbund, SKR, ISR mfl. Nedan är valda delar av det som händer nu.

 • Departementet tittar just nu på vilka funktioner/yrken som räknas som samhällsviktiga. MSB kommer att ha tolkningsföreträde. Barn till dessa planerar man att ha verksamhet för.
 • I eftermiddag kommer det en lag som ger regeringen möjlighet att vid behov stänga grundskolor och förskolor.
 • Utifrån hur Peter Fredriksson tolkar Folkhälsomyndigheten så ska lärare på gymnasieskolan, när så är möjligt, arbeta hemifrån. Något vi redan gör.
 • APL ska fortgå där så är möjligt, mer kring detta kommer.
 • Direktiv kring Nationella prov kommer de närmaste dagarna.
 • Skolverket kommer att lägga upp goda exempel på distansundervisning på sin hemsida.
 • Skolinspektionen kommer inte att göra några fysiska inspektioner i förstahand fram till vecka 15.

Framåt behöver man titta på eventuella terminsförskjutningar, när behöver betyg vara inne till olika gymnasieantagningsenheter respektive nästa nivå UHR.

Medskick från mötet var, stötta varandra och var pragmatiska.

2020-03-17
Från och med onsdagen den 18 mars 2020 är Vackstanäsgymnasiet stängt. Skolan håller stängt tillsvidare – invänta mer information via hemsida och sms. Läs hela denna text.

Under dagen idag skall samtliga elever ta hem alla de böcker som används i undervisningen. Ta med elevdator och laddare. Elever på de mer praktiska programmen får, där så är möjligt, material att ta hem. Skolan kommer att vara bemannad även under morgondagen för de elever som behöver hämta saker. Såväl från elevskåp som från internatet.

Elever som är ute på APL skall fortsätta med det så länge som APL-platserna håller öppet. Vid förändringar skall eleverna kontakta sin mentor/APL-ansvarig.

Alla elever skall varje dag följa sitt ordinarie schema i SkolPuls. Själva lektionerna genomförs i Teams. Elever skall koppla upp sig mot respektive Team (grupp) vid lektionsstart.

Elever i behov av särskilt stöd kommer att bli kontaktade av den lärarresurs man har i vanliga fall.

Om de digitala verktygen inte fungerar skall elever och vårdnadshavare i första hand kontakta mentor. Mentor kan i sin tur kontakta IT-supporten.

Internatelever skall flytta hem. Boka hemresa snarast möjligt. Det är ok att invänta ett tåg som går under morgondagen (onsdag) för de elever som är långväga. Internatelever som har APL och som därför behöver bo här skall omgående kontakta husmor.

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut. All närvarorapportering sker som vanligt. Sjuka elever skall anmälas i SkolPuls som vanligt.

Alla planerade skolresor är för närvarande inställda.


Rektors kommentar:

På förmiddagen i dag, 17 mars, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att skollokaler rekommenderas att stängas för gymnasieskolan och uppåt i skolsystemet. Vi kommer att följa dessa rekommendationer och fr.o.m. i morgon kommer alla våra elever att arbeta hemifrån.

Beslutet handlar bland annat om att gymnasieskolor och uppåt ofta har större upptagningsområde än grundskolor, och får betydelse för att begränsa smitta.

Jag har idag träffat alla elever som varit på skolan och gett dem följande information:

”För att slippa läsa igen tid på helger, lov eller gå längre skoldagar så ska elever följa ordinarie schema. Jag har också gett eleverna rådet att försöka göra allt så normalt som möjligt, gå upp på morgonen, äta frukost, byta om till ”skolkläder” sitta upp när de ska studera.”


2020-03-13

Skolan vill ytterligare informera om hur vi tar ställning till åtgärder kring Coronaviruset Covid -19. Skolan utgår i sin bedömning utifrån följande myndigheters information och rekommendationer om åtgärder: Folkhälsomyndigheten, Skolverket och (CSN).

Detta gäller för elever och medarbetare på Vackstanäsgymnasiet:

Skolan följer Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning som är att det finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal på skolan. Vi följer varje dag de rekommendationer som ges ifrån ovan nämnda myndigheter och är medvetna om att rekommendationerna kan ändras snabbt.  

Jag har under dagen varit i alla klasser och förklarat att vi fortsatt håller öppet och vikten av att följa det som står här i brevet. Jag har också tydliggjort att det är viktigare än någonsin att ta hem sin dator varje dag. Det är genom den vi kan hålla verksamheten igång om vi stänger skolan. Stängs skolan skall elev arbeta enligt schema och följa instruktionerna de får via Teams och Skolpuls. Gör man det så behåller man sitt CSN, vi slipper att ta till drastiska saker som skola på lov eller helger.

Internatföreståndaren tillika ansvarig för städ meddelade att städning av allmänna utrymmen utökas med daglig avtorkning av alla handtag och kranar.

Beslut kring planerade skolresor avvaktar vi lite med då vi fortfarande har lite tid.

Känner du dig sjuk med symtom som feber och hosta eller andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk som är vanliga symptom för coronaviruset ska du låta bli att träffa andra människor. Kom inte till jobbet eller till skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobbet/skolan. Tillsvidare räknar skolan detta som giltig frånvaro och det kommer inte att leda till något krångel med CSN för er.

Om du bor på internatet och får dessa symptom ska du helst, om det går, inte vara kvar på skolans internat utan stanna hemma/åka hem. Om du får dessa symptom och det inte finns möjlighet för dig att stanna någon annanstans än på internatet ska du kontakta skolans internatansvarig.

Om det mot all förmodan skulle bli ett fall av coronavirus här på skolan kontaktas smittskyddsläkare och skolan följer då deras rekommendationer.

Skolan följer dagligen utvecklingen och kommer att uppdatera information när ny sådan kommer. Om du känner dig orolig kan du prata med någon lärare eller någon i elevhälsoteamet eller ringa till Folkhälsomyndighetens informationsnummer 113 13 och på så sätt få svar på dina frågor om viruset.

Vi önskar alla en skön helg!

Stefan Ruocco

Viktiga länkar

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Skolan rekommenderar också dig att hämta all information om viruset ifrån dessa myndigheter för att undvika falsk information.

Övrig kortfattad aktuell information ifrån Folkhälsomyndigheten

Flera fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. Alla hittills bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige. Ni kan hitta samlade siffror över fall i Sverige, hos Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms som måttlig, en trea på en femgradig skala. Folkhälsomyndigheten beskriver hur de svenska rekommendationerna ser ut för den som misstänker att den kan ha smittats. Regeringen har beslutat att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Denna åtgärd ska ge Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna möjlighet att snabbt ta beslut om karantän av smittade personer om det skulle bli nödvändigt. De individer som hittas i smittspårning eller liknande kommer däremot att få förhållningsregler om självkarantän för att minska risken för smittspridning. 

Efter vistelse i område med pågående smittspridning i samhället av covid-19 är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion och om sådana uppstår hålla sig hemma och ta kontakt med 1177.

Vilka är symtomen på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i tyg

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/