Anlita mig som coach / mentor

Jag är certifierad coach enligt Svenska coachinginstitutet.

När du anlitar mig som coach/mentor så bokar du en personlig ledarutveckling under en period på exempelvis ett halvår. Vi träffas med 3-4 veckors mellanrum. Du kan även ta kontakt när något inträffar som gör att du omedelbart behöver bolla aktuella frågor med mig.

Varje träff är ungefär 3 timmar lång. Vi ses på en vacker plats och delar gärna en fika eller en måltid. Jag lyssnar, frågar och utmanar om det behövs. När jag hör eller ser att något behöver bearbetas ytterligare så har jag metoder för det. Jag kan också ge del av mina erfarenheter och komma med förslag, men det är inte huvuddelen av min metod. Jag ansvarar för processen, men du har ansvar för att leda din egen utveckling.

Du kan antingen vara chef/ledare som själv känner att du behöver mitt stöd under en period. Du kan också ha en underställd som du tycker inte levererar eller inte mår bra under gällande omständigheter. I det senare fallet diskuterar jag gärna med dig och din underställda vilka mål som ni har med att anlita mig.

Jag kan även arbeta på andra sätt med ledarutveckling, exempelvis med att utveckla en ledningsgrupp både vad gäller gruppens gemensamma arbete och de enskilda individerna.

Jag har ett brett nätverk av personer och organisationer, vilket gör att jag även kan ta på mig större uppdrag tillsammans med andra väl valda personer. Mitt CV hittar du här. Beskrivning av mina nuvarande arbetsuppgifter hittar du här.

Patrik Waldenström
patrik.waldenstrom@telia.com
Tel: 070-6949131