Bromska fonden

Vackstanäsgymnasiet har en boendefond för att hjälpa långväga elever på Naturbruk- och Textilprogrammet att finansiera sina studier. Eleverna på dessa program kommer från hela Sverige, men det är inte alltid som CSN beviljar inackorderingstillägg trots att våra profiler inte finns på elevens hemort.

Fonden utges i stipendieform och förutsätter att du inte kan få ersättning från CSN. Storleken på stipendiet är samma som CSN skulle ha betalat för elever från din hemort, dvs ersättningen blir högre om du kommer långt ifrån. För åk 1 kan du få bidrag direkt, men för årskurs 2 och 3 krävs det att du har klarat dina studier under åk 1.

När du blivit antagen till programmet samt fått godkänt på din boendeförfrågan så är du välkommen att söka pengar ur fonden. Detta gör du genom att författa ett personligt brev som skall innehålla följande information: