Agenda 2030 – Globala målen

Bekämpa klimatförändringar och ge framtidstro genom arbete med FNs Globala mål

Vackstanäsgymnasiet arbetar aktivt med FNs globala mål / Agenda 2030. Vi ser det som ett ramverk för sådant som ingår i läroplan och ämnesplaner samt satsningar vi gör för att Vackstanäs ska vara en hållbar verksamhet. Detta innebär att alla på skolan, såväl elever och lärare som personal inom fastighet, restaurang och expedition arbetar aktivt med förbättringar på några utvalda områden.

Skolan har tills vidare valt att arbeta speciellt med följande mål, ett urval av de 17 Globala mål som FN satt upp:

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

5. Jämställdhet

7. Hållbar energi för alla 

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringen

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Som elev kan du vara säker på att du går på en skola som verkligen vill vara ett föredöme när det gäller hållbarhet. Exempelvis serverar skolans restaurang varje dag en vällagad och god vegetarisk rätt som presenteras först på buffén. Den får alla som vill ta av, men man kan även välja bort den för att äta en kött- eller fiskrätt. Vi har en stor andel grönsaker i våra kötträtter och allt kött, utom en del kyckling, kommer antingen från skolans egna betesmarker eller är viltkött/ekokött. Vackstanäs restaurang har under 2017 blivit KRAV-märkt i steg 1. Vi strävar även efter att ha så mycket Fair-trademärkt mat som möjligt. Vi har också kor som betar och håller våra öppna marker fina. Eftersom skolan ligger inom ett vargrevir, Sjundareviret, så har vi försett våra hagar med 2,5 km vargavvisande stängel. Vi har fått bidrag till kostnaden från EUs landsbygdsprogram.

Vi satsar mycket på hållbar energi. Hela skolan värms upp av en flispanna och bränslet kommer från våra egna skogar. Mer närproducerat kan det inte bli!

Vi har som målsättning att minska vår inköpta elektricitet med 50 % på fyra år. Dels sparar vi el överallt där vi kan. Vi har exempelvis bytt ut hela belysningen i idrottshallen till LED-lampor. Dels skapar vi egen el genom att vi har fyllt hela idrottshallens tak med solceller. Till det har vi fått bidrag från EUs fond för lantbruksutveckling. Du hittar hela vår miljöplan här.

Våra hållbarhetsprojekt

Genom EUs projektform Leader har vi kunna starta ett projekt med ett eget hållbarhetsfokus.

Genom  Vacksta Odling, börjar vi odla våra egna grönsaker till skolans restaurang. Det bidrar till den ekologiska hållbarheten på skolan. Vi kommer också att sprida våra kunskaper till andra människor som har eller funderar på att starta odlingar som ett yrkesval. Våra elever inom Trädgård och Kock erbjuds sommarjobb inom odlingen. Du kan läsa mer om det här.

Tillsammans med en bonde i trakten, Arthur Borghs på Sörbro gård, har Vackstanäs tagit initiativ till ett innovationsprojekt som syftar till att använda getter som naturvårdare, främst i kraftledningsgator men även på annan mark där det nu mest växer sly. Arthur har också sina kor betande på Vackstanäs marker. Skolan köper sedan köttet och serverar detta naturbeteskött i sin matsal.

Vi blir en förebild för andra

Här är några exempel på sådant som vi gjort för att sprida vårt arbete med Agenda 2030:

  1. Vi berättade om vårt arbete inför skolledare från hela Sverige på Sidas och Den Globala skolans vårträff 2017 Skolan möter världen.
  2. Vi har tillsammans med den Globala inspirerat Fryshusets gymnasium till deras arbete med Agenda 2030. Detta samarbete resulterade i en artikel i Den Globala skolans utskick som går till 19 000 abonnenter. Du kan se det här.
  3. När Telge fastigheter, Södertälje kommuns fastighetsbolag, hade en miljödag för all sin personal så förlade de lunch och eftermiddag till Vackstanäs för att höra om vårt arbete och framför allt se vad vi gör i praktiken.
  4. Under våren 2017 var vårt arbete ämne för en av fem Transformation talks på The Stockholm act. Det var en stor sammandragning av politik, näringsliv, myndighet, kultur och idéburen verksamhet för att diskutera hållbar samhällsutveckling och De Globala Målen under en vecka på Kulturhuset i Stockholm.