Vacksta Odling

På Vackstanäs har vi bestämt oss för att ta ett mer aktivt ansvar för våra marker på ett sätt som ska leda till att minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi vill se till att fler människor får kunskap om hur man kan bidra till en bättre värld genom att välja mat som produceras småskaligt, utefter säsong och direkt på plats.

Under odlingssäsong 2018 anlägger vi en intensiv grönsaksproduktion och en mindre djurhållning i anslutning till skolan.  Grönsaker och kött kommer levereras direkt till skolans restaurang som serverar och förädlar produkterna för en ökad självhushållning och för att höja kvaliteten på råvarorna.

Vi kommer undersöka lönsamheten för en småskalig matproducent och på olika sätt förfina modellen för att ta hand om vår matjord på ett sätt som bygger jordkvalitet och gynnar det mikroliv som bidrar till hälsosamma grönsaker.

Så förutom att leverera näringsrik mat till våra elever är vi glada att projektet kommer bidra till:

  • Utökad lokal livsmedelsförsörjning
  • En rik biologisk mångfald
  • Att fler skolor, arbetsplatser och restauranger får upp ögonen för egenproduktion av mat
  • Att utforska nya intensiva metoder kring småskalig odling

  • Att utforska en modell för ett lönsamt småskaligt jordbruk

  • Att en ny generation jordbrukare får upp ögonen för hur meningsfullt och roligt det är att producera mat
  • Att binda kol i våra jordar och därmed minska vår klimatpåverkan
  • Att regenerera och bygga matjord istället för att förbruka den
  • Att nedlagda betesmarker återupptas

Hela Vackstanäs jobbar med Agenda 2030 och FN:s globala mål. Genom projektet Vacksta Odling arbetar vi med målen Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion & produktion, Bekämpa klimatförändringen och Ekosystem & biologisk mångfald.

Genom praktiska erfarenheter, reella upplevelser och teoretisk kunskap inspirerar vi både besökare och elever på skolan. Ettorna från programmen Gymnasial trädgårdsmästare och Kock eller bagare/konditor erbjuds sommarjobb och får lära sig odla grönsaker och förädla.

Vacksta Odling kommer under året att på olika sätt dela med sig av vår process och vårt lärande. Det kommer framför allt gå att följa oss på Instagram, Facebook och Youtube, där vi gör kontinuerliga uppdateringar samt delar med oss våra underlag, dokument och erfarenheter. I slutet av året kommer vi även sammanställa en kort film.

Vacksta Odling drivs av:

Åsa Waldenström och Simone Grind

[instagram-feed]

Följ vårt arbete här:

Instagram https://www.instagram.com/vacksta_odling/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyNni_G54gZYNSHaqYrVlSA

Facebook    https://www.facebook.com/vackstaodling