Personal

Simone Grind

Jag och Åsa Waldenström är på Vackstanäs under ett år som projektledare för Vacksta Odling.  Vi ska anlägga en småskalig intensiv grönsaksodling som producerar mat direkt till skolans kök. Med hjälp av de senaste kunskaperna inom odling, omhändertagande av jord och ekosystemtjänster i matproduktion utforskar vi modellen för att odla direkt till en verksamhet.

Parallellt med mitt arbete på Vackstanäs driver jag sedan 6 år ett odlingskooperativ vid namn Under Tallarna i Järna. Verksamheten består av grönsaksodlingar, en utbildningsplattform och en mötesplats för synergierna mellan jord, odling, mat, ledarskap, ekosystem, konst och människor.

Jag drivs av att ta ansvar för vårt ekosystem, människans hälsa och planetens välmående. Jag ser kopplingen mellan maten vi äter och vårt arbete med miljön som ett oerhört kraftfullt verktyg för att få till förändring. Därför har jag utbildat mig och skaffat mig erfarenheter inom Småskalig Ekologisk Odling, Kooperativt ledarskap, Permakulturdesign, samverkansmetoder, entreprenörskap, projektledning och företagande.

simone.grind(a)vackstanas.se