NIU – Ishockey

Vackstanäs gillar ishockey!

NIU – för dig som satsar högt!

Södertälje SK:s elithockeygymnasium är certifierat som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) av Svenska ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet.
Under dina tre år på vårt hockeygymnasium kommer du uppleva en lärorik och utvecklande period. Vi följer Svenska ishockeyförbundets riktlinjer för vår verksamhet, men ser den också som en viktig del i den satsning vi gör på juniorhockeyn i SSK för att producera framtida A-lagsspelare.
Utbildningen på hockeygymnasiet är inriktad på en praktisk del samt en teoretisk del.

Den praktiska utbildningen syftar till att bland annat utveckla din fysiska status, teknik, skridskoåkning och din individuella spelförståelse. Den teoretiska utbildningen omfattar kunskaper i till exempel träningslära, kost, idrottspsykologi och skadeförebyggande träning.

De kurser vi läser inom ramen för NIU (400-500p):
• Idrottspecialisering 1
• Idrottspecialisering 2
• Idrottspecialisering 3
• Tävlings och träningslära 1
(• Tävlings och träningslära 2)
Kursen Idrott och hälsa 1 tillkommer i den ordinarie skolundervisningen.

Läs om NIU ishockeyinriktning för tjejer.

Ishockeyutbildningen

Ishockeyutbildningen är i första hand individuellt inriktad och syftar till att ge den enskilde spelaren en optimal utveckling för en framtida ishockeykarriär.
Ishockeygymnasiet och föreningens verksamhet planeras och integreras till en sammanhängande enhet.
Isträningen leds av föreningens anställda tränare. Vi ser en fördel för eleven att de instruktörer som är engagerade också är involverade ända upp till SSK:s A-lag.
All NIU-träning sker i eller i direkt anslutning till Scaniarinken där vi förfogar över två isytor, gym och moderna teorilokaler.
Under läsåret varieras träningsgrupperna mellan åldersintegrerad back/forwardträning till sammanhållen och riktad träning mellan de olika åldersgrupperna. All hockeygymnasieträning är i grunden inriktad på individuell färdighetsträning, såväl tekniskt som taktiskt.
Under utbildningens gång upprättas tillsammans med eleven en individuell utvecklingplan (IUP) med syftet att tydliggöra olika utvecklingsområden och elevens eget ansvar i utvecklingsprocessen.
Södertälje SK:s NIU-träning ligger schemalagd på följande tider säsongen 2018-19:
Måndagar 8.00-9.45
Onsdagar 8.00-11.00
I samband med all praktisk träning arbetar vi med ”goda dagliga vanor” när det gäller uppvärmning, rörlighet och återhämtning. Återhämtningsmål serveras direkt efter lektionerna.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Under utbildningens gång upprättar våra instruktörer tillsammans med eleven en individuell utvecklingplan (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden – såväl spetskompetenser som förbättringsområden – och på detta sätt göra eleven delaktig i sin individuella träning.

Planen är ett levande dokument som följer eleven under gymnasietiden och är tänkt som ett verktyg som skall göra det möjligt för eleven att ”äga sin egen utveckling”. SSK:s individuella utvecklingsplan är uppbyggd i fyra steg:

SSK:s kravprofil

Spelaranalys (individuell)
Utvecklingsmål (individuell)
Utvecklingsplan (individuell)
IUP-samtal hålls två gånger per läsår och sker inte nödvändigtvis på ordinarie skoltid.

Instruktörer

Stefan Gustafsson
– Sportchef på juinorsidan samt  högst ansvarig för intagen av nya spelare till vårt HG

stefan.gustafsson@sodertaljesk.se

Stefan är GIH-utbildad idrottslärare och ETU-utbildad tränare och har mångårig erfarenhet som tränare och instruktör på högsta elitjuniornivå, Head Coach J-18 denna säsong.

Andreas Lindbäck
– Rektor Hockeygymnasiet samt NIU ansvarig kommunen

andreas.lindback@sodertaljesk.se

Andreas är GIH-utbildad idrottslärare och ETU-utbildad tränare och har mångårig erfarenhet som tränare och instruktör på högsta elitjuniornivå.

Andreas kombinerar sin instruktörstjänst hos SSK med tjänsten som NIU-ansvarig på Södertälje kommun. Fysansvarig SSK junior och ass coach J18 denna säsong

Matheus Vieweg
– Videocoach SSK A-lag

Matheus har mångårig erfarenhet som videocoach i ungdomslandslagen och blir från i år ett nytt inslag på vårt HG varje vecka.

Robert Löf  och Calle Brattenberger
– Målvaktstränare SSK – A-lag/J20/J18

Robert och Calle är utbildade målvaktstränare på högsta nivå och arbetar som ansvarig målvaktstränare genom klubbens hela elitorganisation.

Anders Hultin
– Huvudtränare SSK-J20 denna säsong,
anders.hultin@sodertaljesk.se
Anders är ETU-utbildad tränare och har en mycket bred erfarenhet som tränare.

Dennis Bosic
– Ass coach SSK A-lag kommer göra punktinsatser för att utveckla våra backar på vårt HG

dennis.bosic@sodertaljesk.se

Ulf Lundberg
– Head coach SSK A-lag kommer vara ett inslag på vårt HG

Målsättning

SIF:s uttalade mål med hockeygymnasieverksamheten:

Målsättningen med verksamheten är att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasienivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.

Södertälje SK:s uttalade mål för eleverna:

  • Ta ansvar och skapa trygghet för eleverna i dess idrottsliga satsning
  • Hjälpa och stödja eleverna i deras skolarbete
  • Ge en allsidig och individuell ishockeyutbildning till eleven
  • Ansökan/antagning

Målgrupp för ansökan till ishockeygymnasiet är sistaårs A-pojkar, alltså elever som ska sluta grundskolan och börja studera på gymnasienivå. Inför 2018/19 är detta spelare födda år 2003. Ansökan sker via Svenska ishockeyförbundets hemsida www.swehockey.se.

Besked om antagning lämnas i början av januari. En elev som ska studera vid ishockeygymnasiet väljer det program som är lämpligt med tanke på studieförutsättningar och framtidsplaner. Aktuella program finner ni på respektive skolas hemsida. Ansökan om programval till gymnasieskolan lämnas på vanligt sätt till intagningsnämnden på hemorten. Där anges att man önskar studera kombinationen specialidrott/ishockey på annan ort. Om plats i gymnasieskolan konkurrerar du med övriga sökande till de olika gymnasieprogrammen med ditt betyg från årskurs 9. De intagna elever som vill kombinera studier med ishockeyträning kommer sedan med i ishockeygruppen på idrottsliga meriter.

Anläggningar och faciliteter

All NIU-träning sker i eller i direkt anslutning till Scaniarinken där vi förfogar över två isytor, gym och moderna teorilokaler.

 Ansökan

Ansökan NIU hockey