NIU – Ishockey

Vackstanäs gillar ishockey!

NIU – för dig som satsar högt!

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar som Skolverket beslutar om efter att
ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär.

NIU ishockey i samarbete med Södertälje Sportklubb

Genom ett samarbete med Södertälje sportklubb har vi möjlighet att erbjuda Dig som spelar
ishockey på hög nivå att kombinera studier på Vackstanäsgymnasiet med en elitsatsning på
ishockey. Här erbjuds du en bred, hälsoinriktad idrottsutbildning med yrkesutgången Personlig
tränare, samtidigt som du tränar ishockey med erfarna och välmeriterade instruktörer. Du får
chansen att utvecklas till ishockeystjärna men får också en grund för arbete eller fortsatta studier
inom idrott och hälsa. Träningstiden dagtid ligger två förmiddagar i veckan.

Så här går ansökan och uttagning till

Uttagningen sker i samråd med SSK. Du söker till ISHOCKEY direkt på
webben här. Ansökan till Vackstanäsgymnasiet sker till
Södertälje kommuns intagningskansli. Du söker alltså separat till SSK
och Vackstanäsgymnasiet.

På Vackstanäs följer du Barn- och fritidsprogrammet, med yrkesutgång Personlig tränare. Du väljer
specialidrott Ishockey.
Vid antagning bedömer SSK dina sportsliga och personliga kvalifikationer. Antagning till
Vackstanäsgymnasiet sker på samma sätt som för alla andra ungdomar som söker till skolan, vilket
innebär att du konkurrerar med dina betyg. Intagning till SSK innebär därför inte självklart att du
kommer in på Vackstanäs.

Kurslista och broschyr