Kvalitet, planer och blanketter

Kvalitet & Planer

På denna sida kan du hitta olika dokument som beskriver en del av verksamheten på Vackstanäs. Klicka på länken till det dokument du är intresserad av så öppnas dokumentet i en egen sida.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Blanketter

Elevkort
Planerad frånvaro
Skolan kontrollerar och följer upp frånvaron
Skadeanmälan olycksfall elev