Elevenkät ÅK1 HT17

Du som går i ÅK 1 ombedes besvara denna enkät om skolans kommunikation och trivsel. Enkäten besvaras anonymt och har till syfte att förbättra skolans information till allmänheten och trivseln på skolan. Följ länken nedan för att lämna ditt svar.

Tack på förhand!

https://goo.gl/forms/CMaaF0OUITqxDJ7v1