Agenda 2030 – Globala målen

Bekämpa klimatångest och ge framtidstro genom arbete med FNs Globala mål

Vackstanäsgymnasiet arbetar aktivt med FNs globala mål och Agenda 2030. Vi ser det som ett ramverk för sådant som ingår i läroplan och ämnesplaner samt satsningar vi gör för att Vackstanäs ska vara en hållbar verksamhet. Detta innebär att alla på skolan, såväl elever och lärare som personal inom fastighet, restaurang och expedition arbetar aktivt med förbättringar på några utvalda områden.

Skolan har tills vidare valt att arbeta speciellt med följande mål, ett urval av de 17 Globala mål som FN satt upp:

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

5. Jämställdhet

7. Hållbar energi för alla 

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringen

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Vi vill tydliggöra målen för eleverna både genom praktiska erfarenheter och reella upplevelser och genom teoretisk kunskap. Exempelvis serverar skolans restaurang varje dag en vällagad och god vegetarisk rätt som presenteras först på buffén. Den får alla som vill ta av, men man kan även välja bort den för att äta en kött- eller fiskrätt. Vi har en stor andelen grönsaker i våra kötträtter. Vackstanäs restaurang har under 2017 blivit KRAV-märkt i steg 1. Idag är 90 % av alla inköp av kaffe, te, kakao och bananer Fairtrade-märkta. Restaurangen är en praktisk verksamhet som alla har synpunkter på. Perfekt alltså för diskussion om vad vi äter och hur det produceras.

Startpunkt var en hållbarhetsresa till Cornwall

Hela skolans personal gjorde under 2016 en studieresa till Cornwall i England för att diskutera och lära mer om FNs Globala mål. Vi besökte en rad intressanta platser och förde en ständigt pågående diskussion, bland annat i bussen mellan de olika studiebesöken.

Väl hemma beslutade vi oss för att begränsa oss till vissa mål. Det första konkreta exemplet var att vi utformade en miljöplan, som du kan se här. Upplägget för miljöplanen blev sedan en mall för arbete med resten av de mål vi beslutat oss för.

Under läsåret hade vi flera möten, dels själva och dels med stöd av personal från den Globala skolan. Lärarna började aktivt tydliggöra de globala målen för eleverna och hur vår undervisning stödjer dem. Vaktmästaren går runt i klasserna och berättar om våra system för sopsortering, energi, avlopp mm.

Kökschefen berättar för alla klasser hur vi köper in råvaror och varför vi arbetar som vi gör med skolrestaurangen.

Följ skolans satsning i att bli delvis självförsörjande av mat bland annat genom att skaffa grisarna Edith & Ester. Vi kan lova att det blir matdiskussion när eleverna står mitt i en kull med 23 griskultingar som de sedermera ska äta upp.

Inför höstterminen 2017 bjuder skolan in en föreläsare för att ytterligare fördjupa vår kunskap. För att ytterligare sprida vårt arbete bjuder vi in två andra gymnasieskolor att delta.

Vi blir en förebild för andra

Under läsåret Från höstterminen 2016 tills nu har vi gjort följande för att berätta om vårt arbete med Agenda 2030

  1. Vi berättade om vårt arbete inför skolledare från hela Sverige på Sidas och Den Globala skolans vårträff Skolan möter världen.
  2. Vi har tillsammans med den Globala skolan träffat ledningsgrupp och skolledare för Fryshusets gymnasium för att berätta om vårt arbete och inspirera dem att engagera sig i frågan. Detta samarbete resulterade i en artikel i Den Globala skolans utskick som går till 19 000 abonnenter. Du kan se det här. https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/den-globala-skolan/den-globala-skolans-nyheter/1117/.
  3. När Telge fastigheter, Södertälje kommuns fastighetsbolag, hade en miljödag för all sin personal så förlade de lunch och eftermiddag till Vackstanäs för att höra om vårt arbete och framför allt se vad vi gör i praktiken.
  4. Vi har deltagit via länk på en utbildningsdag för lärare i Karlstad kommun för att delge dem våra erfarenheter hittills.

Vårterminen börjar med att vår modell är ämne för en av fem Transformation talks på The Stockholm act. Det är en stor sammandragning av politik, näringsliv, myndighet, kultur och idéburen verksamhet för att diskutera hållbar samhällsutveckling och De Globala Målen. Välkommen, du hittar en länk här.