Agenda 2030 – Globala målen

Bekämpa klimatångest och ge framtidstro genom arbete med FNs Globala mål

Vackstanäsgymnasiet arbetar aktivt med FNs globala mål och Agenda 2030. Vi ser det som ett ramverk för sådant som ingår i läroplan och ämnesplaner samt satsningar vi gör för att Vackstanäs ska vara en hållbar verksamhet. Detta innebär att alla på skolan, såväl elever och lärare som personal inom fastighet, restaurang och expedition arbetar aktivt med förbättringar på några utvalda områden.

Skolan har tills vidare valt att arbeta speciellt med följande mål, ett urval av de 17 Globala mål som FN satt upp:

 1. Ingen hunger
 2. Hälsa och välbefinnande
 3. Jämställdhet
 4. Hållbar energi för alla 
 5. Minskad ojämlikhet
 6. Hållbar konsumtion och produktion
 7. Bekämpa klimatförändringen
 8. Ekosystem och biologisk mångfald

Vi vill tydliggöra målen för eleverna, både genom praktiska erfarenheter och reella upplevelser och genom teoretisk kunskap. Exempelvis serverar skolans restaurang varje dag en vällagad och god vegetarisk rätt som presenteras först på buffén. Den får alla som vill ta av, men man kan även välja bort den för att äta en kött- eller fiskrätt. Vi har en stor andel grönsaker i våra kötträtter och allt kött, utom en del kyckling, kommer antingen från skolans egna betesmarker eller är viltkött/ekokött. Vackstanäs restaurang har under 2017 blivit KRAV-märkt i steg 1. Vi strävar även efter att ha så mycket Fair-trademärkt mat som möjligt. Följ skolans satsning i att bli delvis självförsörjande av mat bland annat genom att skaffa grisarna Edith & Ester. Vi kan lova att det blir matdiskussion när eleverna står mitt i en kull med 23 griskultingar som de sedermera ska äta upp!

Vi satsar mycket på hållbar energi. Hela skolan värms upp av en flispanna och den största delen av bränslet kommer från våra egna skogar. Vi har som målsättning att minska vår inköpta elektricitet med 50 % på fyra år. Dels sparar vi el överallt där vi kan. Vi har exempelvis bytt ut hela belysningen i idrottshallen till LED-lampor. Dels skapar vi egen el genom att vi har fyllt hela idrottshallens tak med solceller. Till det har vi fått bidrag från EUs fond för lantbruksutveckling. Du hittar hela vår miljöplan här.

Våra hållbarhetsprojekt

Genom EUs projektform Leader har vi kunna starta två projekt med ett eget hållbarhetsfokus.

Inom det ena, Vacksta odling, börjar vi odla våra egna grönsaker till skolans restaurang. Det bidrar till den ekologiska hållbarheten på skolan. Vi kommer också att sprida våra kunskaper till andra människor som har eller funderar på att starta odlingar som ett yrkesval. Våra elever inom Trädgård och Kock erbjuds sommarjobb inom odlingen. Du kan läsa mer om det här.

Det andra projektet, Mångfald i boendet, berör huvudsakligen social hållbarhet. Det syftar till att ge möjlighet för nyanlända barnfamiljer att kunna bo på Vackstanäs under några sommarmånader för att njuta av fin natur med bad, fiske mm. Samtidigt ska de komma i kontakt med föreningslivet för att på så vis lättare bli en del av samhället.

Vi blir en förebild för andra

Under läsåret Från höstterminen 2016 tills nu har vi gjort följande för att berätta om vårt arbete med Agenda 2030

 1. Vi berättade om vårt arbete inför skolledare från hela Sverige på Sidas och Den Globala skolans vårträff 2017 Skolan möter världen.
 2. Vi har tillsammans med den Globala skolan träffat ledningsgrupp och all personal på Fryshusets gymnasium för att berätta om vårt arbete och inspirera dem att engagera sig i frågan. Detta samarbete resulterade i en artikel i Den Globala skolans utskick som går till 19 000 abonnenter. Du kan se det här. 
 3. När Telge fastigheter, Södertälje kommuns fastighetsbolag, hade en miljödag för all sin personal så förlade de lunch och eftermiddag till Vackstanäs för att höra om vårt arbete och framför allt se vad vi gör i praktiken.
 4. Vi har deltagit via länk på en utbildningsdag för lärare i Karlstad kommun för att delge dem våra erfarenheter hittills.
 5. Under våren 2017 var vårt arbete ämne för en av fem Transformation talks på The Stockholm act. Det var en stor sammandragning av politik, näringsliv, myndighet, kultur och idéburen verksamhet för att diskutera hållbar samhällsutveckling och De Globala Målen under en vecka på Kulturhuset i Stockholm.

Startpunkt var en hållbarhetsresa till Cornwall

Hela skolans personal gjorde under 2016 en studieresa till Cornwall i England för att diskutera och lära mer om FNs Globala mål. Vi besökte en rad intressanta platser och förde en ständigt pågående diskussion, bland annat i bussen mellan de olika studiebesöken.

Väl hemma beslutade vi oss för att begränsa oss till vissa mål. Det första konkreta exemplet var att vi utformade en miljöplan. Upplägget för miljöplanen blev sedan en mall för arbete med resten av de mål vi beslutat oss för.

Under läsåret hade vi flera möten, dels själva och dels med stöd av personal från den Globala skolan. Lärarna började aktivt tydliggöra de globala målen för eleverna och hur vår undervisning stödjer dem. Vaktmästaren går runt i klasserna och berättar om våra system för sopsortering, energi, avlopp mm. Kökschefen berättar för alla klasser hur vi köper in råvaror och varför vi arbetar som vi gör med skolrestaurangen.

 

Mångfald i boendet och Vacksta odling är båda projekt som drivs genom EUs projektform Leader.